Rok 2015

1. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć” Projekt jest adresowany do Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zamościa, powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Zajęcia maja na celu przysposabiać do pracy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto maja przygotować osoby do pełnienia różnych ról społecznych i aktywnego życia, ukształtować właściwe postawy wobec pracy. Osoby biorące udział w zajęciach będą poznawać typowe sytuacje związane z samodzielnym funkcjonowaniem, będą uczyć się wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych. Ma to także na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz przełamywanie stereotypów na temat myślenia o osobach niepełnosprawnych. W projekcie weźmie udział 8 osób. Termin realizacji zadania sierpień - grudzień 2015 r.

2. III cykl szkoleń: „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój” – realizowany jest od czerwca 2015r do grudnia 2015r. W szkoleniach wezmą udział nauczyciele oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholodzy i fizjoterapeuci pracujący w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym , w Zamościu działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu oraz nauczyciele i specjaliści z placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Zadanie obejmuje szkolenia z zakresu:

  • "KORP – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia”.
  • „Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania cz I – II”.
  • „Diagnostyka i terapia neuromotoryczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy”.
  • „Kinezjotaping”

W szkolenie weźmie udział 44 osoby.

3. II Przeglądu Twórczości Jasełkowej i Kolędniczej "Święta po Kujawsku" – adresatami zadania są osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich opiekunowie należący do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Zamościu oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie z opiekunami z pięciu powiatów : powiat hrubieszowski, powiat tomaszowski, powiat biłgorajski, powiat krasnystawski, powiat zamojski. Gościem specjalnym przeglądu będzie Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki”. Zadanie realizowane będzie w okresie wrzesień grudzień 2015 r.

4. Od 1 lipca w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu w Bródku rozpoczęła działalność Świetlica rewalidacyjno-rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia. W świetlicy wsparcie znalazło 7 osób. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, 6 godzin dziennie i obejmować będą działania rewalidacyjne prowadzone przez oligofrenopedagoda, rehabilitacyjne prowadzone przez fizjoterapeutę. Opiekę oraz zabiegi higieniczne wykonywać będzie opiekun osoby niepełnosprawnej. Prowadzona będzie dodatkowo terapia przez ekspresję w postaci muzykoterapii dogoterapii. Uczestnicy dowożeni będą na zajęcia i odwożeni z zajęć do domu busami.

5. W dniu 21 czerwca 2015 r. w Bródku odbył się Piknik Rodzinny „Kreatywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu” dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz mieszkańców Gminy Łabunie. Celem głównym pikniku była integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. W trakcie pikniku wystąpił zespół „Łabuńskie Iskierki” i Meteor. Wszyscy uczestnicy brali czynny udział w grach, zabawach i konkursach. . Wszyscy uczestnicy mogli się bawić w ‘Dmuchanym miasteczku” ( m. in. zjeżdżalnia, suchy basen z piłeczkami, bramka celnościowa, itp.). Dla wszystkich uczestników przewidziany był poczęstunek.Piknik dofinansowany był przez Gminę Łabunie.

Rok 2014

1. II etap cyklu szkoleń pt „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój”, był realizowany od sierpnia 2014 do października 2014 r. w którym wzięli udział nauczyciele oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholodzy, rehabilitanci i terapeuci pracujący w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym (OREW) w Zamościu działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zamościu. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Hrubieszowie. W szkoleniach z zakresu „Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka” oraz „Programu aktywności M.Ch. Knilów” wzięło udział 37 osób.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

2. I Przeglądu Twórczości Jasełkowej i Kolędniczej Pod Hasłem "Święta po Góralsku" W projekcie wzięły udział placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego. W zadaniu uczestniczyło 10 placówek. W miesiącach wrzesień 2014r – listopad 2014r w placówkach biorących udział w projekcie prowadzone były zajęcia plastyczne podczas których uczestnicy wykonywali min. korale z gliny które były wykorzystane jako element stroju podczas występów artystycznych, ozdoby choinkowe, kartki świąteczne, zaproszenia itp. Przegląd uświetnił występ Zespołu Regionalnego "Robcusie" i "Robcanie" który działają przy Gorczańskim Oddziale Związku Podhalan w Rabce – Zdrój. Dzięki tym występom uczestnicy projektu mogli zobaczyć i posłuchać autentycznych tańców i śpiewu Podhala w wykonaniu "prawdziwych górali". W zadaniu wzięło udział 150 osób niepełnosprawnych.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

3. Wycieczka do fabryko bombek w Nowej Debie wzięły udział osoby niepełnosprawne z placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem (PSOUU) Koło w Zamościu, Werbkowicach i Tomaszowie Lubelskim z rodzicami/opiekunami prawnymi. W wycieczce wzięło udział 80 osób.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

4. Celem projekt Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego w Bródku było dostosowanie głównych wejść do budynku, likwidację progów, poszerzenie drzwi do sal lekcyjnych, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, dostosowanie jednej łazienki i zaadaptowanie innych pomieszczeń na łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich.

Projekt dofinansowany przez Państwowo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rok 2013

1. Zadanie cykl szkoleń pt „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój”, był realizowany od 15 lipca 2013 do grudnia 2013r w którym wzięli udział nauczyciele oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholodzy, rehabilitanci i terapeuci pracujący w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Zamościu działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zamościu. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej z Turkowic działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach. W szkoleniach: „Dziecko wiotkie”, „Terapia reki I i II stopień”, „Terapia sensomotoryczna i regulacja napięcia mięśniowego obszaru ustno – twarzowego” oraz „Seksualność osób niepełnosprawnych” wzięło udział 33 osoby.

Zadanie dofinansowane było przez Województwo Lubelskie.

2. Zadanie „Szkolenie dla rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Uczestnikami szkoleń byli rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turkowicach, którzy wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. W szkoleniach wzięło udział 72 osoby.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

3. Zadanie „Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia”. Głównym celem projektu było: Ukazanie człowiekowi niepełnosprawnemu jego wartości jako twórcy kultury poprzez stymulację aktywności twórczej i poszerzenie świadomości kulturalnej. W jasełkach udział wzięli niepełnosprawne dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w wieku od 5 roku życia głównie ze środowisk wiejskich woj. lubelskiego (powiat zamojski i hrubieszowski). Osoby niepełnosprawne to wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu, Warsztatu Terapii Zajęciowej i Warsztatu terapii Zajęciowej w Turkowicach działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi. Ogólna liczba osób uczestniczących w zadania to 200 osób w tym 138 osób niepełnosprawnych i 62 rodziców/opiekunów prawnych.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Rok 2012

1. Od września 2012 do maja 2015 uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dzięki wsparciu TVP w ramach akcji "Reklama Dzieciom 2011" uczestniczyli w zajęciach z hipoterapii jako terapii wspomagającej rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami głębokim. Zajęcia obywały się w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

2. Projekt pod nazwą „Moja Mama, Matka, Mateńka” – koncert muzyczny został zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu. Głównym założeniem było rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim ukazanie osobom niepełnosprawnym ich wartości jako twórcy kultury poprzez stymulację aktywności twórczej i poszerzenie świadomości kulturalnej. Ponadto przedsięwzięcie miało na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i ponadregionalnym poprzez udział w imprezie kulturalnej, poczucie własnej wartości i przedstawienie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych. Koncert odbył się 26.05.2012r. Prowadziła go Monika Kuszyńska, która zaprezentowała wraz ze swoim zespołem kilka utworów ze swojego repertuaru. Dodatkowo w koncercie wystąpili soliści z programu telewizyjnego „Jaka to melodia” z repertuarem min „Perły Retro Rocka Lat 60 – tych” na zaproszenie Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. W imprezie wzięło udział ponad 500 osób

Projekt było dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Rok 2011

1. Impreza kulturalno – rekreacyjna pod nazwą „Dni śpiewu i tańca” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ich rodziców i opiekunów z powiatu zamojskiego i hrubieszowskiego. Była to 2-dniowa impreza w dniach 29-20.09.2011 r., która odbyła się na Ogródku Jordanowskim przy ul. Kiepury w Zamościu. Dzięki realizacji projektu zostały stworzone osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunki do uczestnictwa w życiu publicznym, zapobiegania ich marginalizacji. W znacznym stopniu przyczyniło się to do ułatwienia dostępu do kultury, sztuki i rekreacji osób upośledzonych umysłowo z powiatu zamojskiego i hrubieszowskiego poprzez aktywy udział w zabawach (śpiew i taniec). Bardzo ważnym elementem było uczestniczenie osób niepełnosprawnych w procesie szeroko rozumianej rehabilitacji i akceptacji społecznej.

Zadanie było dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

2. „Spotkanie wigilijno – opłatkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodziców i opiekunów oraz całej społeczności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z powiatów zamojskiego i tomaszowskiego”. Podczas spotkania zostały wystawione Jasełka „Narodziny Pana” poprzez wychowanków z OREW z Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego. Gościem specjalnym była Antonina Krzysztoń z zespołem, która zaśpiewała kolędy i pastorałki.

Zadanie było dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

 

 

 

Rok 2010

 

1. Warsztaty teatralne pn. „Teatr wspólny„ zostały zrealizowane w 2010 r. w dniach 10-26 luty. W projekcie wzięły udział dzieci niepełnosprawne, z rodzicami z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz dzieci ze Stowarzyszenia „Drukarnia Wyobraźni” z Zamościa. Warsztaty zostały przeprowadzone przez reżysera z Teatru Nowej Sztuki „Studio teatralne PRO FORMA” z Gliwic. Głównym celem projektu była nie tylko integracja niepełnosprawnych z pełnosprawnymi ale również integracją działań twórczych.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Akademia Orange przez Fundację Orange.

"Reklama Dzieciom 2013 "

Od maja 2014 do kwietnia 2015 uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dzięki wsparciu TVP w ramach akcji "Reklama Dzieciom 2013" mogą kontynuować zajęcia z hipoterapii jako terapii wspomagającej rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami głębokim. Zajęcia obywają się w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

 

 

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.