PROJEKT DOFINANSOWANY JEST PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH KONKURSU 4/2017 “SAMODZIELNI I SKUTECZNI”.

Projekt pod nazwą „Otwórzmy przed nimi życie – trening mieszkaniowy” funkcjonuje na podstawie Umowy Nr ZZO/000158/03/D zawartej w dniu 05 marca 2018 roku.

Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021r. w miejscowości Bródek 13 gmina Łabunie.

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017 „Samodzielni i Skuteczni”.

Projekt obejmuje wsparciem 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami i głębokim powyżej 16 roku życia realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz osoby będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej zamieszkujących gminy powiatu zamojskiego. Każdy uczestnik Mieszkania posiada Indywidualny Program Działania.

Głównym celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Trening mieszkaniowy odbywa się od piątku od godziny 16.00 do niedzieli do godz. 16.00

Działania podejmowane w ramach zadania to treningi:

1.Trening rozwijający umiejętności samodzielności w codziennym życiu.

2.Trening rozwijający uzdolnienia i kształtujący kreatywność.

3.Trening poprawiający umiejętności funkcjonowania w grupie.

4. Trening ogrodniczy

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.