Podczas realizacji projektu  uczestnicy poddawani są następującym terapiom:

  1. Zajęcia  rewalidacyjne: wszelkie działania wchodzące w zakres rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych  to:

  • dynamizowanie rozwoju,
  • kompensowanie czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
  • korygowanie zaburzonych funkcji, defektów i zniekształceń,
  • optymalne usprawnianie, rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.
  1. Rehabilitacja  społeczna: socjalizacja, uczestnictwo w życiu grupy, przynależność do środowiska rówieśniczego, zaspokajanie potrzeb szacunku i uznania.
  2. Fizjoterapia: zabiegi fizjoterapeutyczne mające na celu unikanie regresu fizjologicznego, usprawnianie fizyczne, masaże zapobiegające spastyce mięśni, likwidowanie napięcia mięśniowego i inne czynności wchodzące w zakres fizjoterapii.
  3. Terapia przez ekspresję: (muzykoterapia. arteterapia), które będą miały na celu twórcze oddziaływanie na beneficjentów oraz pobudzanie ich do aktywności artystycznej, a przez to do rozwoju osobowości i pełniejszego uczestnictwa w kulturze i życiu.
  4. Zajęcia z psychologiem m.in. umożliwią wzmacnianie zaufania do siebie i innych, budowanie poczucia własnej wartości oraz kontrolowania i rozpoznawania własnych emocji.
  5. Odciążenie rodzin: dzięki temu, że osoba niepełnosprawna będzie mogła przebywać w świetlicy, rodzice będą mogli podjąć pracę, zmniejszą  się wydatki na prywatną rehabilitację, która stanie się zbędna dzięki czemu uniknie się pogłębiającej się pauperyzacji rodzin osób niepełnosprawnych.

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.