Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy funkcjonuje od 15 marca 1993 roku. Ma status niepublicznej placówki oświatowej oraz niepublicznej placówki służby zdrowia, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich uczestników. Odbywa się to w dwóch zasadniczych formach:

- dziennego pobytu (kilkugodzinny, zaprogramowany pobyt uczestnika w ośrodku każdego dnia);

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, indywidualne konsultacje i zajęcia terapeutyczne, wielospecjalistyczne dla małego dziecka i rodzica w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu;

 

Niezależnie od przyjętej formy oddziaływań rewalidacyjnych, założeniem placówki jest realizowanie w stosunku do każdego ucznia następujących celów:

 • Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne (diagnoza funkcjonalna) w celu oparcia na ich wynikach odpowiedniego indywidualnego programu terapeutycznego.
 • Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego dziecka
 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe oraz edukacyjne, będące formą realizacji obowiązku szkolnego
 • Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania
 • Terapia psychologiczna i logopedyczna
 • Socjoterapia, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej umiejętności pełnienia ról społecznych, również w warunkach integracji
 • Wsparcie w nabywaniu nowych umiejętności ruchowych i wykonawczych a więc tych, które w sposób szczególny potwierdzają wiarę we własne możliwości
 • Nauka zachowań prozdrowotnych
 • Rehabilitacja lecznicza i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń medycznych
 • Terapia zajęciowa
 • Tworzenie warunków do rozbudzania zainteresowań i uzdolnień oraz zdobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą, udziału w rekreacji w tym turystyce i sporcie
 • Opieka dostosowana do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności dzieci oraz z programu terapeutycznego, transport do placówki
 • Działania integrujące osoby niepełnosprawne ze społecznością lokalną
 • arsztaty, poradnictwo i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin
 • Tworzenie warunków dla aktywności społecznej rodziców
 • Popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.