Gabinet logopedy

W ramach pracy logopedy prowadzone są:

- Diagnoza logopedyczna i diagnoza kompetencji komunikacyjnej uczniów nowo przyjętych do Ośrodka

- Opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia

- Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej.

Współpraca z rodzicami, rozmowy informacyjne, instruktaż, spotkania szkoleniowe.

 

Diagnoza logopedyczna przeprowadzana jest na podstawie:

- wywiadu z rodzicami

- analizy dokumentacji medycznej

- orientacyjnego badania słuchu fizycznego lub obserwacji reakcji słuchowych dziecka

- oceny narządów artykulacyjnych

- badania mowy (rozumienie, nazywanie, potarzanie, spontaniczne wypowiedzi, artykulacja)

- w przypadku gdy uczeń nie podejmuje żadnej z proponowanych prób, nie można nawiązać współpracy, wówczas obserwowany jest sposób komunikowania się z otoczeniem.

 

Terapia logopedyczna odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych

 

Głównymi celami pracy indywidualnej i grupowej z uczniami są: 

- nauka sposobu komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego

- usprawnianie motoryki narządów mowy (bierne, wspomagane, czynne)

- wzmocnienie i wydłużenie fazy wydechu

- nauka alternatywnych sposobów komunikowania się.

 

W ramach współpracy z rodzicami prowadzone są indywidualne rozmowy, mające na celu przekazanie rodzicom informacji poziomie rozwoju mowy i wskazówek do terapii z dzieckiem w domu. W zakresie psychoedukacji logopeda prowadzi szkolenia i prelekcje dla rodziców podczas zebrań z rodzicami w Ośrodku.

 

Logopeda ściśle współpracuje z zespołem specjalistów zatrudnionych w Ośrodku.

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.