Uczestnikami ośrodka są dzieci i młodzież od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia korzystający z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjnych. Uczniowie grup rewalidacyjno-wychowawczych to dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, natomiast uczniowie grup edukacyjnych - z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz chorobami sprzężonymi (zgodnie rozporządzeniem MEN; uczniowie niesłyszący, słabo słyszący. niewidomi i słabo widzący , z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem). Z uwagi na specyficzne potrzeby każdego z nich konstruowane są indywidualne programy terapeutyczne, obejmujące różne sfery funkcjonowania ucznia:

- samoobsługa;

- umiejętność komunikowania się;

- umiejętności społeczne

- umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej

Pomocne dane

KRS 0000044273

NIP 922-18-21-220

Numer konta:

PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Fani Mani - darowizny od zakupów

Rozliczenie PIT z PITax.pl  

Szybki Kontakt

Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość

Telefon: 84 639 23 58

Email: zk.zamosc@psouu.org.pl

Social Media

Pliki cookie pomagają nam dostarczać nasze treśći. Korzystając z serwisu PSONIzamosc.org.pl, zgadzasz się na użycie plików cookie.